Βραβεία

 • 2017
  Flexostar GOLD
 • 2017
  Packaging Innovation Awards
  2 Gold & 1 Silver Awards
  Entries:
  "Bio packaging solution" & "Power Gel stick pack"

  Categories:
  "Glass / Paper / Flexible Plastic Pack" (Gold) |
  "New Packaging Method / Usage of New Raw Materials" (Gold) |
  "Food" (Silver)

 • 2017
  European Rotogravure Association (ERA)
  Category: Metallized Films & Laminates
  Award • 03.11.2015:
  European Rotogravure Association (ERA)
  Category Plastic Films & Laminates
  Βραβείο
 • 2015
  'Performance with Purpose' by PEPSICO France
  Excellence in Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
  “Jury’s Trophy”.
 • 2014
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)
  Έπαινος Αριστείας Μεγάλης επιχείρησης
 • 2013
  Ελληνική Ακαδημία Marketing (ΕΛ.Α.Μ.)
  Βραβεία «MADE IN GREECE» -
  Τιμητική Διάκριση στην κατηγορία «Επιχειρηματική Αριστεία»
 • 2013
  European Rotogravure Association (ERA)
  Κατηγορία Plastic Films & Laminates - Βραβείο
 • 2013
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)
  Βραβείο Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος
  Έπαινος «Περιβάλλον»
 • 2012
  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)
  Βραβείο Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος
  Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
 • 2011
  European Rotogravure Association (ERA)
  Κατηγορία Film/Foil laminates and metalized films - Βραβείο
 • 2009
  European Rotogravure Association (ERA)
  Κατηγορία Labels made of film -Βραβείο
 • 2009
  European Rotogravure Association (ERA)
  Κατηγορία Film/ Foil laminates and metalized films - Βραβείο
 • 2009
  European Rotogravure Association (ERA)
  Κατηγορία Plastic Films & Laminates - Έπαινος
 • 2009
  Food Service Packaging Association
  Βραβείο «Περιβάλλον» για το προϊόν Diary Stix
  Single Source Limited has scooped the prestigious Foodservice Packaging Association ‘Environment’ Award. The Award recognises the significant environmental contribution Single Source and its joint venture partners in Dairystix Limited have made to reducing foodservice packaging waste and reducing CO2 emissions through its innovative Dairystix ‘milk in stick’ range.