1931

Ίδρυση της εταιρείας ως παραγωγός χαρτοσακουλών

1961

Μεταφορά των εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο εργοστάσιο στην 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη

1965

Ο Ελευθέριος Χατζόπουλος αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρίας

1975

Μετατροπή της επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία

1981

Είσοδος στην αγορά εύκαμπτων υλικών συσκευασίας

1991

Κατάκτηση της ηγετικής θέσης του κλάδου στην Ελληνική αγορά

1992

Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας

1997

Επέκταση με κατασκευή δεύτερης παραγωγικής μονάδας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

2004

Ανάπτυξη εφαρμογής X-Laser Cut (ελεγχόμενη διάτρηση φιλμ με laser)

2005

Ανάπτυξη εφαρμογής X-Code films (τυπωμένο φιλμ με μοναδικούς κωδικούς ανά συσκευασία)

2006

Ανάπτυξη υλικών για εφαρμογές με βρασμό και αποστείρωση

2008

Επέκταση παραγωγικής δυναμικότητα: Νέα μονάδα 20.000 m2 με επένδυση 25 εκ.€ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

2009

Εισαγωγή πράσινων μεθόδων παραγωγής

2014

Παραγωγή in-house βαθυτυπικών κυλίνδρων

2016

Εισαγωγή τεχνολογίας εκτύπωσης Full-HD Flexo

To Top