Τα Νέα Μας

2013 Packaging Gravure Award

2013 Packaging Gravure Award
Η ERA (European Rotogravure Association) είναι μία Ευρωπαϊκή Ένωση Βαθυτυπίας η οποία ιδρύθηκε το 1956. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει και προωθεί την βαθυτυπία μέσα από την ανταλλαγή μεταξύ των μελών της, τεχνικών πληροφοριών, ενισχύοντας επιστημονικά έργα και γενικότερα ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του κλάδου.

Νομοθεσία Για Μελάνια Εκτύπωσης

Νομοθεσία Για Μελάνια Εκτύπωσης
Γερμανική νομοθεσία για μελάνια εκτύπωσης. Προβλέπεται να καλύψει τα μελάνια εκτύπωσης που προορίζονται για εφαρμογή τόσο στην επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο όσο και σε αυτήν που δεν έρχεται σε επαφή. Ως εκ τούτου, η λίστα των ουσιών θα πρέπει να προσαρμοστεί, αφού αρχικά δεν συμπεριλήφθησαν ουσίες από μελάνια για εκτύπωση σε επιφάνεια που έρχεται επαφή με τρόφιμα.
Η απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης θα ακολουθήσει τη μορφή αυτής του Τεχνικού Οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απαίτηση της δηλώνοντας όλες τις ουσίες που θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν. Oορισμός του μελανιού, βρίσκεται υπό καθεστώς διαβούλευσης και η πιθανή ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου είναι το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Βραβεία Made In Greece 2013

Βραβεία Made In Greece 2013
Η εταιρεία Α. Χατζόπουλος ΑΕ, ξεχώρισε με την τιμητική διάκριση που έλαβε στην κατηγορία Επιχειρηματικής Αριστείας κατά την διάρκεια της ειδική τελετής τον Νοέμβριο του 2013, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ. Τα βραβεία MadeInGreeceδιοργανώνονται με σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση των επιχειρήσεων και οργανισμών που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων με σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική Οικονομία.

Οσμή και Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας

Οσμή και Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας
Τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας προκύπτουν από συνδυασμούς πλαστικών, χάρτινων ή μεταλλικών φιλμ τα οποία μπορεί να έχουν επικάλυψη διαφόρων επιχρισμάτων και μαζί με κόλλες και μελάνια, μέσω της διαδικασίας μεταποίησης, μετατρέπονται στο φιλμ το οποίο χρησιμοποιείται για να συσκευαστεί το εκάστοτε τελικό προϊόν. Τα παραπάνω υλικά, μπορεί να περιέχουν ουσίες, συνήθως χαμηλού μοριακού βάρους και υψηλής πτητικότητας, οι οποίες γίνονται αντιληπτές και είναι υπεύθυνες για την οσμή τους, η ένταση της οποίας επηρεάζεται από παράγοντες όπως η συγκέντρωση των ουσιών και η θερμοκρασία στην οποία είναι εκτεθειμένες.

Επιτυχής Σχεδιασμός Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας

Επιτυχής Σχεδιασμός Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας
Τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας σχεδιάζονται με σκοπό να παίζουν πολλούς ρόλους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον μεταποιητή της συσκευασίας, μέχρι τον τελικό καταναλωτή). Αυτοί οι ρόλοι ή λειτουργίες, όπως συνήθως ονομάζονται (βλ. τη λίστα που ακολουθεί), πρέπει να καλυφθούν από τον σχεδιαστή, με σκοπό τη δημιουργία μίας λειτουργικής, ασφαλούς και επιτυχημένης συσκευασίας.

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για Τρόφιμα και Καλλυντικά

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για Τρόφιμα και Καλλυντικά
Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τρόφιμα στους καταναλωτές
Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 12/12/2011 και θα εφαρμοστεί στις 13/12/2014. Αποτελεί τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 1924/20116 και (ΕΚ) 1925/2006 και κατάργηση έξι σχετικών οδηγιών και του κανονισμού (ΕΚ) 608/2004.

Film Conditioning

Film Conditioning
Αν και η αποθήκευση των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας είναι σημαντική τόσο για να εξασφαλιστεί ότι είναι ασφαλή για χρήση (π.χ. καθαρά και χωρίς επιμολύνσεις) και ότι θα είναι κατάλληλα να αποδώσουν τα μέγιστα, όλα τα υλικά συσκευασίας, χρησιμοποιούνται καλύτερα αφού έχουν εγκλιματιστεί με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος της γραμμής συσκευασίας, μία πρακτική που είναι γνωστή ως «conditioning».

Χατζόπουλος & Περιβάλλον

Χατζόπουλος & Περιβάλλον
Τον Απρίλιο του 2013 η Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε παρέλαβε τον έπαινο «Περιβάλλον» κατά την διάρκεια της εκδήλωσης «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος» σε αναγνώριση της σημαντική συνεισφοράς της επιχείρησης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Σημαντική Ανακοίνωση

Σημαντική Ανακοίνωση
Από την 1η Μαΐου, εντός 24 ωρών από την φόρτωση κάθε παραγγελίας – παρτίδας προϊόντος, αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα το αντίστοιχο Certificate of Analysis σε διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στην καρτέλα του πελάτη στο ERP της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλήματος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το customer service της εταιρείας μας.

Ευχαριστούμε

Νέες Προσθήκες Εξοπλισμού

Νέες Προσθήκες Εξοπλισμού
Η εταιρεία μας συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, ακόμα και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να αναπτύσσει και να διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα.
Πρόσφατα, έχουν προστεθεί στον εξοπλισμό μας δυο νέες μηχανές, μία λαμιναριστική και μία σακουλοποιητική τύπου wicket, οι οποίες αναμένετε να τεθούν σύντομα σε λειτουργία και να προσφέρουν αυξημένες ιδιότητες στην παραγωγή και περαιτέρω αύξηση κύκλου εργασιών.
To Top