Με πόση ακρίβεια διακρίνετε τα χρώματα?
⇦ Πίσω στα νέα

Με πόση ακρίβεια διακρίνετε τα χρώματα?

Κάντε το Farnsworth-Munsell 100 Hue Test και ανακαλύψτε το!

Στις εκτυπώσεις, όπως συμβαίνει και σε κάθε περιβάλλον εργασίας όπου τα χρώματα είναι ζωτικής σημασίας, είναι πολύ σημαντικό για όποιον συμμετέχει στην αξιολόγηση του χρώματος να γνωρίζει με πόση ακρίβεια μπορεί πράγματι να διακρίνει τα χρώματα. Το Farnsworth-Munsell 100 Hue Test είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που χρησιμοποιείται για περισσότερα από 60 χρόνια ως μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος για τη μέτρηση της όρασης ενός ατόμου ως προς τα διάφορα χρώματα που παρατηρεί.

Το τεστ είναι γρήγορο και εύκολο και αποτελείται από τέσσερις θήκες που περιέχουν συνολικά 85 αποσπώμενα καπάκια με χρώματα. Τα χρώματα στα καπάκια έχουν διαδοχικές παραλλαγές απόχρωσης που καλύπτουν όλο το ορατό φάσμα. Οι θήκες είναι με την εξής σειρά orange/magenta, yellow/green, blue/purple και purple/magenta. Κάθε άκρη είναι σε σταθερή θέση για να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς. Όλα τα υπόλοιπα χρωματικά καπάκια της κάθε θήκης είναι αποσπώμενα κατά την κρίση του παρατηρητή. Η ικανότητα όρασης του χρώματος εξαρτάται από την ικανότητα του παρατηρητή να τοποθετήσει τελικά τα καπάκια στην σωστή σειρά απόχρωσης.Η τελική βαθμολογία δείχνει εάν η όραση του παρατηρητή είναι χαμηλής, μέσης ή ανώτερης βαθμίδας. Χρωματική όραση ανώτερης βαθμίδας αντιστοιχεί στο 16% περίπου του ανθρώπινου πληθυσμού. Το τελικό αποτέλεσμα βασίζεται σε δύο μετρήσεις 1. Συχνότητα αστοχιών 2. Σοβαρότητα ή απόσταση σε λάθος τοποθετήσεις των καπακιών.Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα σας δείξουν πού βρίσκονται οι ελλείψεις σας και πού έγιναν τα σφάλματα. Χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό λογισμικό, τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν, να εμφανιστούν σε πολική ή γραμμική μορφή και να φιλτραριστούν ή να αναλυθούν σύμφωνα με διάφορους αλγορίθμους.

Ως εταιρία που δεσμεύεται για ποιότητα στην εκτύπωση και με γνώμονα την αφοσίωσή μας στην τελειότητα, ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο για να αναλύσουμε πλήρως την όραση του προσωπικού μας που απασχολείται σε διαδικασίες που σχετίζονται με χρώματα.

Το τεστ είναι επίσης διαθέσιμο στους επισκέπτες των εργοστασίων μας που θέλουν να μετρήσουν την οξύτητα της χρωματικής τους όρασης. Εάν είναι σημαντικό για εσάς να αξιολογήσετε την ακρίβεια της όρασής σας ή άν απλά θέλετε να ικανοποιήσετε την περιέργειά σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας και να κάνετε το τεστ κατά την επόμενη επίσκεψή σας.