Αμοιβές και Παροχές

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. προσφέρει στους εργαζόμενους της, υψηλές αποδοχές, ανταμείβοντας έτσι την πολύτιμη συνεισφορά τους. Στόχος μας είναι οι αποδοχές να βρίσκουν αντίκρισμα στο μορφωτικό επίπεδο, την εργασιακή εμπειρία, την ευθύνη και βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας. Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. αναγνωρίζει και επιβραβεύει τους εργαζόμενους της, με σκοπό τη διασφάλιση της ικανοποίησης τους για την απερίσπαστη προσήλωσή τους στο αντικείμενο της εργασίας τους.
Χαρακτηριστικές παροχές: