Εταιρικό προφίλ

Το 2017 ο τζίρος της Α.Χατζόπουλος Α.Ε. άγγιξε τα 69 εκ. €. Σήμερα οι εργαζόμενοι της εταιρίας φτάνουν σε αριθμό τους 330 και οι εξαγωγές μας σε πάνω από 30 χώρες αντιπροσωπεύουν το 71% των συνολικών μας πωλήσεων. Μέσω ενός άρτια οργανωμένου δικτύου πωλήσεων, προσφέρουμε απαράμιλλη υποστήριξη στους πελάτες μας, συνάπτοντας εταιρικούς δεσμούς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και προσφέροντας λύσεις συσκευασίας που ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Οι πρακτικές της εταιρίας μας ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων είναι πλεονάζουσας σημασίας, όπως αποδεικνύουν και οι πιστοποιήσεις μας με βάση τα standard ISO 9001:2008 και BRC/IoP. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών μας προς το περιβάλλον, με την εγκατάσταση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των διαλυτών μας και εφαρμόζουμε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προγράμματα και διαδικασίες σύμφωνα με το ISO 14001:2004.

Η εταιρία μας είναι πρωτοπόρος σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συμμετέχει στο πρόγραμμα SEDEX (SocialEthicalDataExchange), για τη δημοσίευση στοιχείων σχετικών με τις συνθήκες εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής στα εργοστάσια της και με τις πολιτικές που ακολουθεί απέναντι στο περιβάλλον.

Η συνεχώς εξελικτική πορεία μας είναι αποτέλεσμα σειράς επενδύσεων σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, έμφασης στην έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και λύσεων συσκευασίας και στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού μας, το οποίο αποτελεί και το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο.