Επιχειρηματικό Όραμα, Αξίες & Αποστολή

Το επιχειρηματικό μας Όραμα
Η παροχή προστιθέμενης αξίας στον πελάτη μέσω της τελειότητας στη συσκευασία. Τελειότητα στη συσκευασία για εμάς σημαίνει: Να νοιαζόμαστε περισσότερο από ότι οι άλλοι θεωρούν φρόνιμο, να οραματιζόμαστε περισσότερο από ότι οι άλλοι θεωρούν πρακτικό, να προσδοκούμε περισσότερα από ότι οι άλλοι θεωρούν δυνατό.

Οι Αξίες μας

Αξιοκρατία
Γνώση
Ανθρωπιά
Ποιότητα
Ήθος

Η τήρηση των παραπάνω αρχών αποτελεί δέσμευση για όλους εμάς στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε., καθορίζοντας τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρίας, την καθημερινή λειτουργία της αλλά και τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

H Αποστολή μας
Η παροχή αειφόρων, καινοτόμων, υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικών λύσεων συσκευασίας στην αγορά χρησιμοποιώντας πράσινες μεθόδους ανάπτυξης και παραγωγής με αποτέλεσμα τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εξαιρετικών και ασφαλών συσκευασιών.


Κώδικας Δεοντολογίας